جلسه توجیهی برای مدرسه مناسب

سر آغاز دیگر – چگونه انتخاب کنیم ؟

فرزند شما از مهرماه وارد مدرسه می شود و فصل مهم دیگری از زندگی خود را آغاز می نماید.

برای این بخش مهم از زندگی او چه تصمیمی گرفته اید؟ چه محیطی را برای پرورش او انتخاب کرده اید؟ آیامی دانید در این دوره از زندگی است که کودکان از نظر شخصیت و عواطف رشد چشمگیری کرده و رفته رفته ثبات پیدا می کنند؟ حتماً به این نکته واقف هستید که هوش عاطفی فرزند شما که 80 درصد در موفقیت آینده او نقش دارد در این دوران پی ریزی می گردد. براستی چه کسانی قرار است در امر پرورش و آموزش کودک شریک شما باشند

روز دوشنبه 23/01/1395 دور هم به گفتگو می نشینیم تا اطمینان حاصل کنیم که فرزندانمان در مسیر رشدشان در محیط های آموزشی و پرورشی قدم بگذارند که برای رشد همه جانبه آنها اهمیت قائلند. در این جلسه به بیان خصوصیات یک مدرسه ی خوب می پردازیم. این نشست فرصتی خواهد بود تا شما با آگاهی بیشتری به انتخاب مدرسه ی مناسب برای فرزند خود بپردازید.

محل برگزاری جلسه: مرکز رشد و شکوفایی کودکان خردسال مهرآئین بلوار امام حسن (ع)، نبش کوچه شماره 8

روز جلسه : روز دوشنبه مورخ23/01/1395 جلسه رأس ساعت، 00/5 الی 30/6 برگزار خواهد شد.