المپیاد ورزشی

روز پنجشنبه مورخ 95/2/9 پنجمین المپیاد ورزشی مهرآیین با حضور والدین و کودکان در سالن ورزشی ولیعصر برگزار شد.