تاریخ جشن های پایان سال تحصیلی95-1394 (مقطع 5-4)

والدین گرامی به اطلاع می رسانیم که جشن پایان سال مقطع 5-4 سال درخرداد ماه در محل مهد برگزار می گردد.

مقطع سنی

 

تاریخ

 

 

نام کلاس و مربیان

 

 

ساعت جشن

 

4-5 سال

1395/3/8

کلاس دوستی

مینا جون و نسیم جون

 

کلاس چترهای رنگی

شیداجون و فاطمه جون

9 الی 10:30

 

 

11 الی 12:30

 

4-5 سال

1395/3/9

کلاس مهربونی

پرستو جون و ندا جون

 

کلاس رنگین کمان

مهلا جون و رویا جون

9 الی 10:30

 

 

11 الی 12:30

 

4-5 سال

1395/3/10

کلاس بادکنک های رنگی

اکرم جون و رویا جون

 

کلاس حباب های رنگی

الهه جون و شهرزاد جون

9 الی 10:30

 

 

11 الی 12:30