معرفی کتاب مامان دلم برایت تنگ شده

معرفی کتاب مامان دلم برایت تنگ شده مامان دلم برایت تنگ شده داستانی است از زاویه دید یک کودک. کودکی که مادرش فوت شده و سرشار از احساس دلتنگی، پریشانی و حتی خشم است. این کتاب، چگونگی نگاه یک کودک به رخداد مرگ را به درستی نشان می‌دهد. تصاویر سرشار از شور و حرارت، به …

معرفی کتاب مامان دلم برایت تنگ شده ادامه »