اشتراک شما در سطح انتخابی با موفقیت ثبت شد.

  • در صورتی که پرداخت آنلاین انجام داده باشید بلافاصله سطح دسترسی شما به محتوای مورد نظر باز خواهد شد.
  • در صورتی که شما پرداخت را از روش های دیگری انجام داده اید لازم است صبر نمایید تا درخواست شما توسط مدیریت تایید گردد و پس از تایید میتوانید به محتوای مورد نظر دسترسی داشته باشید.

چنانچه سوال یا ابهامی دارید میتوانید از طریق صفحه تماس با ما یا تماس با مهدکودک موارد خود را مطرح یا پیگیری نمایید.