در این صفحه وضعیت اشتراک های شما درج شده است. شما میتوانید تاریخچه اشتراک های خود را در این صفحه مشاهده و از زمان انقضا آنها آگاه شوید.

یا اینکه می توانید اشتراک های خود را که شامل کلاس کودک شما نیز می باشد تمدید یا ارتقا دهید.

به طور مثال: اگر قبلا کودک شما در کلاس ۳ تا ۴ سال بوده و اکنون به کلاس ۴ تا ۵ سال رفته ، میتوانید با استفاده از گزینه «تغییر یا ارتقا اشتراک» کلاس جدید را انتخاب و به محتوای مربوط به کودک خود دسترسی داشته باشید.

به زودی آموزش ویدیویی در خصوص کار با این بخش تهیه و در سایت منتشر می گردد.