مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

معرفی علوم

معرفی علوم

معرفی علوم

برای کودکان خردسال علوم به معنی کشف فعالانه و تمرکز ویژگی های اشیا،مواد و رخدادهای پیرامونشان است.
یادگیری علوم با کنجکاوی کودک آغاز می شود.با کمک و تشویق مربی ، کودک به سوی جستجو کردن و تشویق کردن هدایت می شود.نگرش مثبت خانواده و تشویق شدن از جانب والدین دو عامل مهم در افزایش علاقه کودکان به یادگیری علوم هستند.

کودکان خردسال باید مهارت های پیش بینی کردن،مشاهده کردن،طبقه بندی کردن،فرضیه پردازی،آزمایش کردن فرضیه های خود،نتیجه گیری و ردوبدل کردن اطلاعات بدست آمده با دیگران را تمرین کنند آنها به فرصت هایی نیازمندند تا در مورد یافته های خود به تفکر بپردازند و دریابند که چگونه به نتایج دست یافته اند و چگونه یافته های آنها با آنچه قبلا می دانستند و با عقاید دیگران شبیه یا متفاوت است.

 

 

آخرین نوشته های مهرآیین