مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

فوق برنامه های مهرآیین

در مرکز رشد و شکوفایی کودکان خردسال مهرآیین همواره اجرای برنامه ها و فوق برنامه های کاربردی و خاص برای رشد استعدادها و توانایی های فردی کودکان دلبند شما در اولویت قرار دارد. با توجه به شرایط حاکم بر جامعه به واسطه شیوع بیماری کرونا مهدکودک مهرآیین تصمیم دارد نمونه هایی از برنامه های اجرا شده را در قالب ویدیوهایی تهیه و آنها را برای آگاهی والدین عزیز در سایت منتشر نماید.

با مشاهده ویدیوهای مربوط به برنامه هایی که در زیر درج شده اند تا حدود زیادی میتوانید با برنامه های ویژه مهرآیین برای کودکان خود آشنا شوید.

سعی داریم با ارائه فوق برنامه ها و برنامه های ویژه در مهرآیین گامی موثر در جهت رشد استعدادهای فردی و توانایی های فرزندان ایران زمین برداریم.