مهدکودک مهرآیین

مهدکودک مهرآیین

آموزش های ویژه والدین

آموزش های ویژه والدین که در این بخش منتشر شده به منظور ارائه یک سری آموزش های کاربردی برای استفاده راحت تر والدین از سایت مهرآیین ایجاد شده است.

اگر چه محتوای این بخش با رویکرد والدین تولید شده است ولی ممکن است محتوای آموزشی ارائه شده برای استفاده مدیران و مربیان و همچنین کاربران عادی نیز مناسب باشد.

از این رو شما در هر صورت میتوانید از محتوای آموزشی منتشر شده در سایت استفاده نمایید. و با بهره گیری از آموزش های ارائه شده بهترین بهره را از امکانات پیش بینی شده در سایت ببرید.

برای مربیان و کارکنان مهرآیین هم یک سری آموزش ها آماده شده که از طریق این لینک میتوانید آن ها را مشاهده نمایید.