مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

آموزش های ویژه مربیان و کارکنان مهرآیین

آموزش های ویژه مربیان و کارکنان

این بخش به منظور راهنمایی مربیان و کارکنان گرامی مجموعه مهرآیین راه اندازی شده است.

در صورتی که شما از والدین یا کودکان عزیز مهدکودک مهرآیین هستید میتوانید آموزش های اختصاصی مربوط به والدین و کودکان را از طریق این لینک مشاهده نمایید.