مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

یافته های بهداشت جهانی

توسط سازمان بهداشت جهانی در فضای مجازی

مجموعه پیام های منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی در فضای مجازی

یافته های بهداشت جهانی

یافته های سایت WHO

چگونه از ماسک پارچه ای استفاده کنیم؟ ماسک پارچه ای سه لایه انتخاب مناسبی برای دوران Covid 19 میباشد و نحوه استفاده از آن بسیار

ادامه مطلب »
یافته های بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی

ویروس مغز ندارد

این ما هستیم که دارای مغز میباشیم

ویروس یک موجود بیولوژیکی خیلی ساده است

که میتواند به یک سلول انسانی وارد شود

ادامه مطلب »

برخی از ویدیوهای سازمان بهداشت جهانی