مهدکودک مهرآیین

مهدکودک مهرآیین

یافته های بهداشت جهانی

توسط سازمان بهداشت جهانی در فضای مجازی

مجموعه پیام های منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی در فضای مجازی

یافته های بهداشت جهانی

یافته های سایت WHO

چگونه از ماسک پارچه ای استفاده کنیم؟ ماسک پارچه ای سه لایه انتخاب مناسبی برای دوران Covid 19 میباشد و نحوه استفاده از آن بسیار

ادامه مطلب »
یافته های بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی

ویروس مغز ندارد

این ما هستیم که دارای مغز میباشیم

ویروس یک موجود بیولوژیکی خیلی ساده است

که میتواند به یک سلول انسانی وارد شود

ادامه مطلب »

برخی از ویدیوهای سازمان بهداشت جهانی