مهدکودک مهرآیین

مهدکودک مهرآیین

مجله مهرآیین

مجله مهرآیین

خشونت چیست؟

خشونت چیست؟ خشونت زمانی است که احساس خوبی ندارید. میتواند آسیب زا باشد اما نه الزاما یک نوع آسیب جسمی و باعث میشود که شما

ادامه مطلب »
مجله مهرآیین

استقلال کودک

استقلال کودک؛ کلید موفقیت در آینده مترجم: مریم سادات کاظمی استقلال و عدم وابستگی یکی از موضوعات اساسی در زمینه تربیت موفق شناخته می‌شود. در

ادامه مطلب »
آموزش های ویژه والدین و کودکان

کودکان را با هم مقایسه نکنید

کودکان را با یکدیگر مقایسه نکنید بعضی از والدین از همان ابتدای کودکی به زعم خودشان برای ایجاد انگیزه و تغییر،کودکان را با یکدیگر مقایسه

ادامه مطلب »
مجله مهرآیین

مغز و تروماهای کودکی

رشد مغز رشد مغز بسیار پیچیده تر از یک داستان ساده زیست شناسی است. از سال های اولیه کودکی ارتباط با دیگران نقشی کلیدی در

ادامه مطلب »