شروع پیش ثبت نام برای سال تحصیلی جدید( مهر ماه ۱۴۰۰)

شروع پیش ثبت نام برای سال تحصیلی جدید( مهر ماه ۱۴۰۰) والدین گرامی مرکز مهرآئین از روز شنبه ۲۱ فروردین ماه برای سال تحصیلی جدید پیش ثبت نام انجام میدهد. از آنجا که تعداد کودکان هر کلاس بین ۱۰ تا ۱۲ نفر خواهد بود، ظرفیت کلاسها به سرعت تکمیل خواهد شد. چنانچه تمایل دارید فرزند …

شروع پیش ثبت نام برای سال تحصیلی جدید( مهر ماه ۱۴۰۰) ادامه »