پروژه “دندان”

پروژه، مطالعه عمیق یک موضوع خاص است که کودکان به آن علاقه نشان داده و ارزش یادگیری را در دل خود دارد. همچنین قابلیت پرورش مهارت های مختلف از ویژگی های خاص پروژه است. کتابها منابع بسیار سودمندی برای تحقیق و بررسی هستند. در گردش کتابخانه ملی ، کتابدار محترم کتاب های بسیاری در اختیار …

پروژه “دندان” ادامه »