روشهای آموزش دیسیپلین یا انضباط به کودکان

روشهای آموزش دیسیپلین یا انضباط به کودکان پدر و مادر بودن آسان نیست. به صبر و بردباری، ابتکار، خلاقیت و عشق بی پایان نیاز دارد. بعضی از مهارتها غریزیست اما بسیاری از آنها اکتسابی است. در مورد کودکان نیز همین را می توان گفت که کنجکاوی آنها غریزی و امری طبیعی است، اما دیسیپلین یا …

روشهای آموزش دیسیپلین یا انضباط به کودکان ادامه »