پروژه “طاووس”

پروژه، مطالعه عمیق یک موضوع خاص است که کودکان به آن علاقه نشان داده و ارزش یادگیری را در دل خود دارد. همچنین قابلیت پرورش مهارت های مختلف از ویژگی های خاص پروژه است. یکی از مراحل مهم رویکرد پروژه ای انتخاب موضوع است. گاه اتفاقاتی می‌افتد و باعث کنجکاوی بچه ها میگردد به طوری …

پروژه “طاووس” ادامه »