پروژه دوربین

دوربین و کودکان (دوربین عکاسی) در طی پروژه‌های گذشته برای ثبت پروژه‌ها از دوربین عکاسی استفاده می‌کردیم. یکی از روزها برای ساخت و ساز و ثبت اطلاعات در ذهن کودکان عکس‌های داخل دوربین را برای یادآوری موضوع به کودکان نشان دادیم. همینطور که بچه‌ها عکس‌ها را می دیدند و دوربین دست به دست می‌شد متوجه …

پروژه دوربین ادامه »