راهنمای ورود و استفاده از کلاس های مجازی با برنامه Adobe connect

راهنمای ورود و استفاده از کلاس های مجازی با برنامه Adobe connect در این صفحه راهنمای استفاده از کلاس های مجازی با نرم افزار adobe connect منتشر شده است. این راهنما برای مربیان و والدین مناسب می باشد. در این ویدیو به صورت خلاصه به شما نحوه وارد شدن به برنامه Adobe connect به قصد …

راهنمای ورود و استفاده از کلاس های مجازی با برنامه Adobe connect ادامه »