مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

آشنایی کودکان با مهد مهرآیین

آشنایی کودکان با مهد مهرآیین

آشنایی کودکان با مهد مهرآیین

مرکز رشد و شکوفایی کودکان خردسال مهرآیین هر ساله جهت آشنایی هر چه بهتر کودکان جدیدالورود فعالیت خود را از ابتدای تیر ماه (ترم تابستانی) آغاز می کند. ا

متاسفانه امسال به دلیل شیوع کرونا این فعالیت برای کودکان ۴_۳ سال از ابتدای شهریور ماه آغاز شد. به این صورت که در هر ساعت، سه کودک با رعایت تمامی موازین و پروتکل های بهداشتی جهت جذب و برقراری ارتباط با مهد و مربی مربوطه در مهد کودک حضور پیدا کردند.
از هفته دوم شهریور ماه کودکان ۵-۴ سال نیز به همین ترتیب به جمع مهرآیین پیوستند.
از روز ۱۵شهریور ماه نیز مهد کودک پذیرای همه کودکان عزیز در همه مقاطع سنی بود.

در بخش آموزش مجازی نیز، از اول مهر ماه به طور رسمی آموزش آغاز گردیده است.

آخرین نوشته های مهرآیین