مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

اصول راهنمای فعالیت بدنی کودکان (NASPE)

اصول راهنمای فعالیت بدنی کودکان (NASPE)

اصول راهنمای فعالیت بدنی کودکان (NASPE)

  1. کودکان باید حداقل ۶۰ دقیقه در روز فعالیت بدنی هدفمند داشته باشند.
  2. کودکان باید در روز حداقل ۶۰ دقیقه یا بیشتر فعالیت بدنی آزاد داشته و نباید در یک زمان بیش از ۶۰ دقیقه بی حرکت بمانند مگر اینکه خواب باشند.
  3. کودکان در سال‌های قبل از دبستان باید در مهارت‌های حرکتی پایه برتری پیدا کنند و این سنگ بنای مهارت ‌های حرکتی و فعالیت‌های جسمانی در سنین بزرگسالی باشد.
  4. بچه‌ها باید به فضای امن در داخل و خارج از ساختمان (حیاط. پارک و…) دسترسی داشته باشند تا بتوانند فعالیت‌های ماهیچه‌های درشت را انجام دهند.
  5. والدین، مربیان و مراقبین که برای سلامت کودکان ارزش قائلند مسئولیت آگاهی از اهمیت فعالیت‌های بدنی و بهبود مهارت‌های حرکتی کودکان را بر عهده دارند و فرصت‌هایی فراهم می‌آورند تا در قالب فعالیت‌های بدنی هدفمند و آزاد کودکان رشد جسمانی را تجربه کنند.

ترجمه: مهرا جلیلی

کتاب: Big Body Play

نویسنده کتاب: Frances M.Carlson

برای دریافت مقالات بیشتر به وب سایت naeyc.org مراجعه کنید.

آخرین نوشته های مهرآیین