مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

اهمیت نقش پدر در زندگی کودک

اهمیت نقش پدر در زندگی کودک

روز پدر در مهدکودک مهرآیین

پدران قهرمانان دوست داشتنی کودکان هستند. کسانی که میتوانند به بهترین شکل برای فرزندانشان خاطره سازی کنند و نقش پررنگی در زندگی آن ها داشته باشند.

اهمیت نقش پدر در زندگی کودک

– پدران کمک میکنند تا رابطه چسبنده بین مادر و کودک ادامه نیابد.

– پدرها بیشتر از مادران، فرزند خود را به پیشرفت و انجام کارهای جدید فرامیخوانند.

– پدر کمک میکند تا کودک فضای بازتری جهت کسب تجربه های جدید، کاوش و رشد پیدا کند و بتواند استقلال مورد نیاز را به دست آورد.

– پدران فرزند خود را ترغیب به ابتکار، خطرپذیری و انجام فعالیت های ناآشنا و حضور در وضعیت های ناشناخته میکنند.

– تاثیر یک پدر دلسوز و مطلع از امور فرزند، در نخستین سال های زندگی کودک، بعدها به وضوح در زندگی او دیده خواهد شد. این پدر ها به فرزندشان کمک میکنند تا در بزرگسالی با اعتماد به نفس باشد.

– دریاره ی برداشت فرزندتان از ناهماهنگی زن و شوهر در تصمیم گیری ها حساس باشید. کودک نباید احساس کند در این جریان برنده و بازنده ای وجود دارد. او باید احترام شما را نسبت به نظر همسرتان احساس کند.

– کیفیت رفتار پدرانه ای که با یک پسر میشود، مهمترین عاملی است که دید وی را از مذکر بودن خویش شکل میدهد.

امسال در روز پدر بعضی از بچه های مهرآیینی با پدران خود تماس گرفتند و این روز را تبریک گفتند. برای کودکان داستان هایی در مورد امام علی(ع) تعریف شد و در مورد تولد ایشان صحبت شد. همچنین کودکان شعرهایی برای این روز خواندند و برای پدران خود کارت تبریک درست کردند. در ادامه ویدیو کوتاهی از این مناسبت میبینیم.

آخرین نوشته های مهرآیین
آموزش های ویژه مربیان و کارکنان

کارگاه ارتباط بدون خشونت(ویژه مربیان)

ارتباط بدون خشونت در تاریخ 14 اردیبهشت 1402 کارگاهی در مورد یک مدل ارتباطی به نام ارتباط بدون خشونت با

آموزش های ویژه والدین و کودکان

کارگاه سبک های والدگری(مخصوص والدین)

کارگاه سبک های والدگری در اول و دوم آذر ماه 1401 کارگاهی با عنوان انواع سبکهای والدگری با حضور حدودا

آموزش های ویژه والدین و کودکان

دوره فرزند متفکر (مخصوص والدین)

کوکدرباره آموزش تفکر تفکر ویژگی تمایز دهنده انسان از سایر موجودات است. ما با این خصوصیت وارد دنیا می شویم. با