مهدکودک مهرآیین

مهدکودک مهرآیین

این روزها در مهدکودک چه میگذرد؟(پروژه دندان)

این روزها در مهدکودک چه میگذرد؟(پروژه دندان)

پروژه دندان

پروژه یکی از کلاس ها دندان است و هر روزه گردش ها و حضور متخصصین زیادی در این مورد برای کودکان در نظر گرفته میشود که در ادامه نگاهی به آن ها می اندازیم.

رادیولوژی
یک روز به رادیولوژی دندان رفتیم و دستگاه ها را باهم بررسی کردیم و عکس های رادیولوژی را نگاه کردیم.
دستگاه های مختلف را باهم بررسی کردیم
دستگاه های مختلف را باهم نگاه کردیم

 

دندان پزشک مهربان دندان هایمان را نیز چک کرد

 

کاردستی دندان
درست کردن کاردستی دندان

 

حضور دندانپزشک
یک روز خانم دندانپزشک به کلاس ما اومدن و در مورد دندان ها برای ما توضیح دادن.

 

دندان سالم و خراب
عکس های مختلف باهم نگاه کردیم و دندان های سالم و خراب رو باهم مقایسه کردیم.

 

مولاژ دندان
مولاژ دندان را از نزدیک باهم بررسی کردیم و با انواع دندان ها وکاربردشان آشنا شدیم و نحوه درست مسواک زدن را یاد گرفتیم.

 

تابلو پروژه
این هم از تابلو پروژه کلاس ما که پر از کاردستی هامونه.

 

پروژه دندان
و در آخر با خانم متخصص مهربانمون خداحافظی کردیم و عکس دسته جعی گرفتیم و کارت تشکر بهشون دادیم.

 

آخرین نوشته های مهرآیین
تازه های مهرآیین

یک روز عادی در مهدکودک مهرآیین 1

فعالیت های کلاسی وقتی میگیم “یک روز عادی” شاید به نظرتون بیاد که خبر خاصی اینجا نیست. ولی همین روزهای

فعالیت های مهرآیین

پروژه دوربین

دوربین و کودکان (دوربین عکاسی) در طی پروژه‌های گذشته برای ثبت پروژه‌ها از دوربین عکاسی استفاده می‌کردیم. یکی از روزها