مهدکودک مهرآیین

مهدکودک مهرآیین

این روزها در مهدکودک چه میگذرد؟(پروژه فوتبال)

این روزها در مهدکودک چه میگذرد؟(پروژه فوتبال)

پروژه فوتبال

یکی از پروژه های جذاب و متفاوت امسال، پروژه فوتبال است. در این پروژه بچه ها با انواع موضوعات مربوط به فوتبال روبرو میشوند. برای مثال کفش و لباس فوتبال، زمین فوتبال، توپ فوتبال و… . یک روز آقای فوتبالیست به عنوان کارشناس به مهدکودک مهرآیین آمده و کودکان را بیشتر با این رشته ورزشی به صورت عملی آشنا کردند. در ادامه نگاهی به این روز هیجان انگیز می اندازیم.

آقای متخصص در مورد ورزش فوتبال برای ما توضیح دادند.
سپس نحوه درست شوت کردن توپ را به ما آموزش دادند.
اینکه دقیقا با کدام قسمت پا باید توپ ها را شوت کرد.
بعد توی صف وایستادیم و به نوبت توپ رو شوت کردیم.
آقای متخصص با دقت به نحوه شوت زدن ما نگاه میکردند.
و اگر ایرادی داشتیم رفع میکردند.
در آخر به آقای فوتبالیست کارت تشکر دادیم.
و عکس یادگاری گرفتیم و باهم خداحافظی کردیم.
آخرین نوشته های مهرآیین
تازه های مهرآیین

یک روز عادی در مهدکودک مهرآیین 1

فعالیت های کلاسی وقتی میگیم “یک روز عادی” شاید به نظرتون بیاد که خبر خاصی اینجا نیست. ولی همین روزهای

فعالیت های مهرآیین

پروژه دوربین

دوربین و کودکان (دوربین عکاسی) در طی پروژه‌های گذشته برای ثبت پروژه‌ها از دوربین عکاسی استفاده می‌کردیم. یکی از روزها