مهدکودک مهرآیین

مهدکودک مهرآیین

این روزها در مهدکودک چه میگذرد؟(پروژه ها)

این روزها در مهدکودک چه میگذرد؟(پروژه ها)

پروژه های مهدکودک

این روزها تمام کلاس ها سخت درگیر پروژه هایشان هستند. پروژه هایی که از روی علایق کودکان و انگیزه شان نسبت به آن موضوع انتخاب شده. از انواع حیوانات و میوه ها گرفته تا دندان و فوتبال و… .

پروژه حیوانات
مقایسه انواع حیوانات باهم

ما اینجا باهم تفاوت انواع حیوانات را بررسی میکنیم.

 

لمس حیوانات مختلف
برای درک بهتر تفاوت حیوانات، آن ها را لمس کردیم.

 

بررسی تفاوت ظاهری حیوانات
با نگاه کردن دقیق، حیوانات را از نظر ظاهری با یکدیگر مقایسه کردیم.

 

مقایسه حیوانات
و در مورد این تفاوت ها برای دوستانمان توضیحاتی دادیم.

 

پروژه حیوانات
کارشناسان محترم هر روزه به مهدکودک ما می آیند و در مورد پروژه هایمان با ما صحبت میکنند.

 

آخرین نوشته های مهرآیین
تازه های مهرآیین

یک روز عادی در مهدکودک مهرآیین 1

فعالیت های کلاسی وقتی میگیم “یک روز عادی” شاید به نظرتون بیاد که خبر خاصی اینجا نیست. ولی همین روزهای

فعالیت های مهرآیین

پروژه دوربین

دوربین و کودکان (دوربین عکاسی) در طی پروژه‌های گذشته برای ثبت پروژه‌ها از دوربین عکاسی استفاده می‌کردیم. یکی از روزها