مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

داستانی درباره حقوق کودکان

داستانی درباره حقوق کودکان

حقوق کودک

حق و حقوق کودکان در کنوانسیون حقوق کودک درج شده که سوئد آن را امضا کرده است. دولت مسئولیت غائی و نهایی رعایت کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارد. همچنین مهم است که والدین بدانند کودکان چه حق و حقوقی دارند تا بتوانند از فرزندشان برای تحقق حق و حقوق وی حمایت کنند. البته اینکه کودکان با حق و حقوق خود نیز آشنا شوند بسیار حائز اهمیت است و بهترین راه برای آشنایی کودکان با هر موضوعی بیان آن به صورت داستان، بازی یا نمایش است. به طرزی غیر مستقیم آموزش میبینند و تاثیر این آموزش بسیار چشمگیر خواهد بود.

اصول اساسی کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک شامل ۵۴ ماده است. همه ماده های کنوانسیون دارای اهمیت یکسان هستند، اما چهار ماده آن راهبر بوده و ما باید هنگام خواندن ماده های دیگر، آنها در نظر بگیریم.

این چهار ماده اساسی کنوانسیون حقوق کودک به شرح زیر است:

  • ماده ٢ در مورد ارزش یکسان همه کودکان و حق و حقوق مشابه آنهاست. هیچ کودکی نباید مورد تبعیض قرار بگیرد.
  • ماده ٣ در مورد خیر و صلاح کودک است. سیاستمداران، ادارات دولتی و دادگاه ها همیشه باید در تصمیم گیری های خود که روی کودکان تأثیر می گذارد خیر و صلاح کودک را در نظر بگیرند.
  • ماده ۶ در مورد برخورداری همه کودکان از داشتن حق زندگی و پیشرفت است.
  • ماده ١٢ به کودکان حق اظهار نظر می دهد و اینکه بزرگسالان بایستی حرف کودکان را بشنوند.

والدین چگونه باید از کنوانسیون حقوق کودک تبعیت کنند؟

در کنوانسیون حقوق کودک آمده است که این دولت است که مسئولیت غائی و نهایی تضمین حق و حقوق کودکان را بر عهده دارد. اما شما به عنوان پدر و مادر یا سرپرست مهم هستید که از حقوق فرزندتان محافظت کرده و برای تحقق آنها تلاش کنید. کنوانسیون حقوق کودک می تواند یک راهنما و حمایت برای پرورش فرزند باشد.

والدین باید از قوانین تبعیت کنند و کنوانسیون حقوق کودک باید در قوانین در نظر گرفته شود.

در کنوانسیون حقوق کودک آمده است که والدین یا سرپرست دیگری مسئول تربیت و رشد و نمو کودک هستند. این امر هم شامل حق و حقوق و هم وظایف است.

سرپرست یک کودک بودن به معنای مسئول کودک بودن و فراهم کردن زندگی مطلوبی برای کودک است. در اغلب موارد سرپرست و پدر و مادر یکی هستند.

والدین و سرپرست دیگر حق دارند از حمایت جامعه، به عنوان مثال از سوی کمون یا بخش خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار شوند.

گاهی یک داستان ساده میتواند جرقه ای برای این مهم باشد. در ادامه داستان “بزن بریم حقوقمان را کشف کنیم” خواهیم دید.

روشنک رشیدپور

روشنک رشیدپور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آخرین نوشته های مهرآیین
مجله مهرآیین

کتاب “مهربان باش”

معرفی کتاب مهربان باش یک راهنمای انگیزه‌بخش که راه‌های مهربانی با دیگران را آموزش می‌دهد! کتاب مهربان باش اثری از پت زیتلو میلر،

آموزش های ویژه والدین و کودکان

هفته “زمین پاک”

زمین پاک روز جهانی زمین پاک هر ساله در 22 آوریل در تمام دنیا برگزار و به همه مردم روی