مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی

ترجمه متن ویدیو:


ویروس مغز ندارد

این ما هستیم که دارای مغز میباشیم

ویروس یک موجود بیولوژیکی خیلی ساده است

که میتواند به یک سلول انسانی وارد شود

و آن را تحت کنترل خود درآورد تا ویروسهای بیشتری تولید کند

که در نهایت انسانی که آلوده شده را از پا درآورند و یا حداقل به فرد دیگری انتقال یابند

این ویروس در نهایت سادگی، بسیار بی رحم است اما مغزی از خود ندارد

هدف ویروس تولید ویروس بیشتر است

میخواهد افرادی را پیدا کند که به آنها انتقال یابد

ما کارهای بسیار زیادی میتوانیم انجام دهیم

در همین لحظه با ابزاری که داریم میتوانیم پیش دستی کرده و بر ویروس غلبه کنیم

و من فکر میکنم در ارتباط با این همه گیری خاص، این موضوع بسیار مهمی است.

همه ما از درمانهای فوری و واکسن ها حمایت میکنیم و به این کار ادامه خواهیم داد

ما در حال حاضر وسایل و ابزاری داریم که میتوانند سرایت و انتقال ویروس را متوقف کنند و زنجیره انتقال را بشکنند

من فکر میکنم، هر کس که روی این کره خاکی زندگی میکند، نیازمند درک این نکته میباشد که در دنیا نقشی به عهده دارد

هر کجا زندگی می کنید، هر شغلی دارید، در هر سن و سالی هستید، میتوانید سهمی در شکستن زنجیره انتقال داشته باشید.

سازمان بهداشت جهانی


مشاهده ویدیو:

آخرین نوشته های مهرآیین
یافته های بهداشت جهانی

پیام مدیر کل سازمان جهانی بهداشت به پزشکان ایران

پیام مدیر کل سازمان جهانی بهداشت به پزشکان ایران پیام ویدئویی دکتر تدروس آدهانوم قبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO) به مناسبت روز ملی پزشک در ایران (۱ شهریور ۱۳۹۹).