مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

کارگاه “آموزش های پیش از دبستان”(مخصوص مربیان)

کارگاه “آموزش های پیش از دبستان”(مخصوص مربیان)

 کارگاه های آموزشی مهرآیین

مهدکودک مهرآیین فقط یک محیط آموزشی برای کودکان نیست بلکه جامعه ای یادگیرنده برای کودکان، مربیان و تمامی دست اندرکاران این مجموعه است. به همین دلیل به جهت رشد و توسعه مهارت های فردی، دو پنجشنبه در ماه به برگزاری کارگاه های آموزشی برای مربیان اختصاص داده شده است. مهرآیین یک جامعه یادگیرنده است و در آن همه باید پیوسته در جهت یادگیری خود و دیگران تلاش کنند.

کارگاه “آموزش های پیش از دبستان”(مخصوص مربیان)

با توجه به اهمیت دوره پیش دبستان و آموزش های قبل از دبستان ،کارگاهی در تاریخ 31/6/1401  با الهام از شیوه خانم دکتر سمیه رحمت  توسط خانم ها: مهلا بهرامی و اکرم حقانیت در مهد کودک مهرآیین برگزار شد.

در این کارگاه سر فصل های مهم آموزشی همچون  ( ریاضی ، صدا آموزی ، لوحه آموزی ، لوحه نویسی، عدد نویسی ، هم آغاز  و هم پایان ها) مورد بررسی قرار گرفت و مربیان با شیوه نوین آموزشی آشنا شدند .

برای آموزش ریاضی،اول مفاهیم  پایه ای ریاضی همچون بالا-پایین، زیر-رو، داخل-خارج،پشت-جلو  و…

وسپس به مفاهیم دیگری چون مفهوم چپ و راست ،انواع خطوط ،ستون و ردیف ، الگو سازی ،جمع و تفریق ، سودوکو ، شمارش ها ، قرینه ،تقریب ، شناخت اشکال  و خصوصیات آنها  و در نهایت  شناخت اعداد و شیوه  صحیح نوشتن عدد ها و مفهوم قبل و بعد  پرداخته شد و همه این مفاهیم به شیوه های مختلفی چون بازی ، قصه  و نمایش آموزش داده شد.

آموزش هم آغازها و هم پایان ها

موضوع مهم دیگری که در این کارگاه بر آن بسیار تاکید  شد آموزش هم آغاز ها و هم پایان ها بود.

در این قسمت از کارگاه با عنوان صدا آموزی ، ابتدا به آموزش مفاهیم  اول و آخر  و سپس به آموزش کلمات  هم آغاز  و هم پایان از طریق  قصه  “لاک پشت و خرگوش” پرداخته شد.

همچنین شیوه صحیح نوشتن لوحه  ها هم مورد تاکید قرار گرفت و به مراحل آن چون نقطه چین و خطوط شطرنجی اشاره شد .

شیوه صحیح مداد در دست گرفتن هم بعد از معرفی انگشتان ، از طریق قصه مداد و انگشتان آموزش داده شد.

فیلم های آموزشی این کارگاه که چهار ساعت به طول کشید بر روی سیستم کامپیوتری مهرآیین قابل مشاهده است و مربیان می توانند از آن استفاده کنند.

 

تصویر روشنک رشیدپور

روشنک رشیدپور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آخرین نوشته های مهرآیین