مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

10 ویژگی معلمان امروزی

10 ویژگی معلمان امروزی

10 ویژگی معلمان امروزی از دیدگاه یونسکو

از دیدگاه یونسکو معلمان امروزی 10 ویژگی دارند که آنها را برای آگاهی شما عزیزان گردآوری و در این نوشته منتشر کرده ایم.

 

10 ویژگی معلمان امروزی
10 ویژگی معلمان امروزی

 

  1. معلمان موفق امروزی آماده اند بگویند: ما نمی دانیم اما با هم می آموزیم.
  2. معلمان امروزی می دانند که در وهله نخست معلم دانش آموزان هستند نه معلم کتب درسی.
  3. معلمان فقط عرضه کنندگان دانش نیستند بلکه تسهیل گر روند یادگیری اند.
  4. معلمان موفق امروزی می دانند که اثر گذاری بر دانش آموزان بی انگیزه نیز از اهداف مهم آنهاست.
  5. معلمان موفق امروزی می دانند زنگ تفریح و بازی حق مسلم کودکان است.
  6. معلمان موفق امروزی می دانند برداشتن دیوارهای میان کلاس درس و جامعه از اهداف آنهاست.
  7. معلمان موفق امروزی می دانند کلید موفقیت قرن اخیر یادگیری مداوم است.
  8. معلمان موفق امروزی می دانند باید فرصت های مناسب برای احساس امنیت در دانش آموزان فراهم نمایند.
  9. معلمان موفق امروزی می دانند سهم هر دانش آموز از یادگیری اهمیت دارد.
  10. معلمان موفق امروزی می دانند آنها علاوه بر نیازهای علمی نیازهای معنوی و اخلاق دانش آموز را رفع می کند.
آخرین نوشته های مهرآیین