مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

مجله مهرآیین

مجله مهرآیین

شناخت خلق و خو و سرشت کودکان

محققان و تئوری دان هایی که بر نقش طبیعت در رشد و تحول کودک تاکید می کنند معتقدند که هر کودک با مجموعه ای از خصوصیات شخصیتی به دنیا می آید که توماس و چس (1977) آن را سرشت یا خلق و خو نامیده اند. این خصوصیات نقش مهمی در شکل دهی شخصیت آینده کودک ایفا می کنند.

طریق خاصی که کودکان نسبت به انسانها و رخدادهای پیرامونشان پاسخ می دهند
سرشت یا خلق و خو نام دارد. با وجود آنکه سرشت چیزی است که فرد با آن به دنیا
می آید و همیشه با او باقی خواهد ماند، اما عواملی می توانند بهر سرشت تاثیر بگذارند. سرشت در واقع مجموعه ای از نه ویژگی شخصیتی است.

این ویژگیها عبارتند از:

ادامه مطلب »
مقالات

10 ویژگی معلمان امروزی

10 ویژگی معلمان امروزی از دیدگاه یونسکو از دیدگاه یونسکو معلمان امروزی 10 ویژگی دارند که آنها را برای آگاهی شما عزیزان گردآوری و در

ادامه مطلب »
مقالات

اضطراب جدایی

اضطراب چیست؟ اضطراب پدیده ای است که در همه انسان ها وجود دارد. بروز اضطراب به اندازه خفیف تا حدی ضروری است و اگر وجود

ادامه مطلب »
مقالات

بی دقتی

بی دقتی و حواس پرتی بیرونی و محیطی: در برخی موارد تکالیف سنگین باعث عدم تمرکز حواس دانش آموز می گردد. اغتشاشات فکری خانواده مانند:

ادامه مطلب »