مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

سال های اولیه زندگی و برنامه ریزی برای کودکان

سال های اولیه زندگی و برنامه ریزی برای کودکان

سال های اولیه زندگی و برنامه ریزی برای کودکان

سال های پیش از دبستان که مهمترین سال های زندگی هر فردیست شاید به نظر کوتاه ولی بسیار تاثیرگذار است. استفاده بهینه از زمانی که کودکان دارند و برنامه ریزی منسجم برای آن ها اهمیت ویژه ای دارد. ولی این موضوع به معنای پر کردن تمام وقت کودکان با انواع کتاب ها و کاربرگ ها و کلاس ها نیست. گاهی باید کودکان را آزاد گذاشت تا در دل بازی ها با هم سن و سالانشان بسیار بیاموزند.

فعالیت های خنزل پنزل از جمله این فعالیت هاست. فعالیت هایی که به صورت آگاهانه کودکان را آزاد میگذاریم و آن ها به حدی لذت میبرند که از این بازی ها سیر نمی شوند. خانه سازی میکنند، با سنگ ها بازی اختراع می کنند، چوب ها را روی هم میچینند و از وسایل مختلف استفاده های متفاوت می کنند و این روند پایان ناپذیر است.

این اشیا گفت و گو و تعامل را بین کودکان ترغیب میکنند و آن ها را به همکاری باهم دعوت میکنند. به عبارت دیگر اشیا خنزل پنزل ارتباط اجتماعی را قوت می بخشند زیرا از خلاقیت و نوآوری حمایت میکنند. امروزه تمام این ها در بزرگسالی مهارت های ارزشمندی به حساب می آیند. این وسایل باز انتها می باشند و قابلیت به کارگیر در بینهایت ایده و ساخت وساز را دارند.

گاهی ما با پیش فرض های گذشته و روند تدریس آموزش و پرورشی فعالیت های کودکان را ارزیابی میکنیم. کودکانی که همیشه پشت میز نشسته اند و مینویسند و می خوانند. تصور این است که هرچه تمرین کاغذی بیشتری حل کرده باشند بهتر است و آن ها موفق تر خواهند شد. در صورتی که مهمترین چیز برای این گروه های سنی فعالیت های عملی و کسب مهارت است.

 

آخرین نوشته های مهرآیین
تازه های مهرآیین

روز معلم مبارک

نظرات خانم توران میرهادی در مورد خصوصیات یک معلم – معلم خوب چه صفاتی باید داشته باشد؟ چند وقت پیش

حس دوست داشته شدن در کودکان
آموزش های ویژه والدین و کودکان

حس دوست داشته شدن در کودکان

چگونه به کودکان حس دوست داشته شدن بدهیم؟ کودکان ما مشتاق برقراری ارتباط با ما هستند. تحقیقات نشان داده اند

آموزش های ویژه والدین و کودکان

فعالیت های حل مسئله

تعریف تفکر انتقادی: تفکر انتقادی توانایی تفکر واضح و منطقی و درک ارتباط بین ایده‌ها است که از زمان فیلسوفان