مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

کارگاه تفکر انتقادی(مخصوص مربیان)

کارگاه تفکر انتقادی(مخصوص مربیان)

کارگاه تفکر انتقادی

مهدکودک مهرآیین فقط یک محیط آموزشی برای کودکان نیست بلکه جامعه ای یادگیرنده برای کودکان، مربیان و تمامی دست اندرکاران این مجموعه است. به همین دلیل به جهت رشد و توسعه مهارت های فردی، دو پنجشنبه در ماه به برگزاری کارگاه های آموزشی برای مربیان اختصاص داده شده است. مهرآیین یک جامعه یادگیرنده است و در آن همه باید پیوسته در جهت یادگیری خود و دیگران تلاش کنند.

تفکر سنجش گرایانه

کودکی را تصور کنید که از او گاهی رفتارهای خشونت آمیز سر زده است، آیا می توان گفت که این کودک حتما دچار مشکلاتی است که بایستی تحت نظر روانکاو قرار گیرد؟

کارگاه تفکر انتقادی

یکی از مهارت های ارتباطی، داشتن دیدگاه سنجش گرایانه است. این نوع تفکر  به ما می آموزد که حواسمان به پیش فرض های ذهنی مان باشد و بدون پیش داوری با دیگران ارتباط داشته باشیم. یک مربی که ساعات زیادی را با کودکان می گذراند اگر  این مهارت را کسب کند نه تنها خودش در زمان مناسب سوال می کند، نظرات مختلف را می شنود ،  کودکان هم در کنار او می آموزند که به عقاید دیگران احترام بگذارند و بر اساس معیارهای عینی، نظرات را ارزیابی کنند.

فراگیری تفکر انتقادی بدین معناست که افراد یاد بگیرند چه زمان سوال کنند ،چگونه سوال کنند و چه سوالاتی بپرسند،افراد یاد بگیرند چگونه استدلال کنند ، چه زمانی از استدلال استفاده نماید و کدامین روش استدلالی را به کار بگیرد .

یکی از مشکل ترین درس هایی که کودکان باید یاد بگیرند این است که همه آنچه که آنها فکر می‌کنند درست است که ممکن است درست نباشد.آنچه به کودکان کمک می‌کند تا برای یافتن حقیقت فعالیت کنند داشتن نگرشی است که بر اساس آن چنین بگویند: « من مطمئن نیستم، اجازه بده حقیقت را کشف کنم.» مربی با رشد این رویکرد در خودش، برای کودک هم این امکان را فراهم می کند.

 در کارگاه پنج شنبه سه آذر، مفهوم تفکر انتقادی ،موانع تفکر انتقادی ، مسیر رسیدن به این تفکر را همراه با فعالیت تمرین کردیم . در کنار آن شرکت کنندگان با مفاهیم خود انتقادی  و فراخ اندیشی آشنا شدند. مربیان مواردی را که خودشان تجربه کرده بودند، بیان کردند و سعی کردیم با نگاهِ سنجش گرایانه آنها را ارزیابی کنیم .

تسهیلگر کارگاه تفکر انتقادی: خانم دکتر محدثه برهانی نژاد

تصویر روشنک رشیدپور

روشنک رشیدپور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

آخرین نوشته های مهرآیین
آموزش های ویژه مربیان و کارکنان

کارگاه بازی های ادراکی-حرکتی(مخصوص مربیان)

 کارگاه های آموزشی مهرآیین مهدکودک مهرآیین فقط یک محیط آموزشی برای کودکان نیست بلکه جامعه ای یادگیرنده برای کودکان، مربیان