مهدکودک مهرآیین

تلفن تماس: 03432150048

آموزش های ویژه والدین

آموزش های ویژه والدین که در این بخش منتشر شده به منظور ارائه یک سری آموزش های کاربردی برای استفاده راحت تر والدین از سایت مهرآیین ایجاد شده است.

اگر چه محتوای این بخش با رویکرد والدین تولید شده است ولی ممکن است محتوای آموزشی ارائه شده برای استفاده مدیران و مربیان و همچنین کاربران عادی نیز مناسب باشد.

از این رو شما در هر صورت میتوانید از محتوای آموزشی منتشر شده در سایت استفاده نمایید. و با بهره گیری از آموزش های ارائه شده بهترین بهره را از امکانات پیش بینی شده در سایت ببرید.

برای مربیان و کارکنان مهرآیین هم یک سری آموزش ها آماده شده که از طریق این لینک میتوانید آن ها را مشاهده نمایید.